ویزای قزاقستان

ویزای قزاقستان

درباره ویزای قزاقستان

برای ورود به جمهوری قزاقستان اتباع خارجی و اتباع غیر مقیم به ویزای قزاقستان نیاز دارند. به این منظور باید به سفارت قزاقستان مراجعه کرد یا از آژانس های مسافرتی که در زمینه ویزا قزاقستان فعالیت دارند کمک بگیرید. برای اخذ ویزای قزاقستان به مدارکی نیاز دارید که یکی از آنهابلیط هواپیما قزاقستان است. که بلیط هواپیمارا نیز میتوانید از آژانس های مسافرتی تهیه کنید.

سوالات متداول درباره ویزای قزاقستان

- آیا اتباع خارجی و اتباع غیر مقیم جهت ورود به جمهوری قزاقستان احتیاج به دریافت ویزا قزاقستان دارند؟

بلی

- آیا جهت اخذویزاجمهوری قزاقستان برای اتباع خارجی اشخاص دعوت کننده، حقیقی یا حقوقی ثبت شده در محل مربوط می بایست به اداره پلیس مهاجرت منطقه خود یا اداره کنسولگری وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان در شهر آستانه یا نمایندگی اداره کنسولگری وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان در شهر آلماتی جهت دریافت پشتیبانی روادید مراجعه نمایند؟

بلی مطابق قوانین صدور ویزا جمهوری قزاقستان باید جهت پشتیبانی مراجعه نمایند.( اگر شخص دعوت کننده در استان های جنوبی قزاقستان به ثبت رسیده باشند.) در ادامه جهت اخذ ویزا، اتباع خارجی می بایست به کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه با به همراه داشتن گذرنامه معتبر، کپی دعوت نامه با شماره پشتیبانی ویزا صادر شده در اداره ی کنسولگری وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان: فرم تایپ شده درخواست ویزا، عکس و کپی گذرنامه مراجعه نمایند. ضرورت ارائه مدارک دیگر توسط کنسول در محل تعیین می گردد. پس از تحویل مدارک اداره کنسولگری اصل بودن گذرنامه و تاریخ اعتبار آن که می بایستی حداقل 6 ماه بعد از اتمام تاریخ ویزا درخواست شده اعتبار داشته باشد و همچنین درست بودن فرم درخواست ویزا ارائه شده و هدف سفر را کنترل می نماید. چنانچه هدف سفر ملاقات اقوام باشد، شخص دعوت کننده می بایستی به نمایندگی اداره پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان مراجعه نماید و در اینصورت دعوت نامه شخصی ثبت شده در ادارات پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان اساس صدور ویزا شخصی جمهوری قزاقستان می باشد.

آدرس سفارت قزاقستان در ایران:

تهران: خیابان دروس - خیابان هدایت - کوچه مسجد پلاک 4

شماره تماس : -422565933 شماره تماس اداره کنسولی: 22565371

ساعات کار اداره کنسولی:

یکشنبه ساعت 14 تا 16 بعداز ظهر ( دریافت ویزا ) ساعت 16 تا 18 بعد از ظهر (دریافت مدارک )

سه شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر ( دریافت ویزا ) ساعت 14 تا 16 بعداز ظهر (دریافت مدارک )

چهارشنبه ساعت 14 تا 16 بعداز ظهر ( دریافت ویزا ) ساعت 16 تا 18 بعد از ظهر (دریافت مدارک )

مقررات ویزا قزاقستان :

با توجه به قوانین صدور ویزا جمهوری قزاقستان جهت اخذ ویزا جمهوری قزاقستان بری اتباع خارجی اشخاص دعوت کننده حقیقی یا حقوقی ثبت شده در محل مربوط می بایست به اداره پلیس مهاجرت منطقه خود یا اداره کنسولگری وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان در شهر آستانه یا نمایندگی اداره کنسولگری وزارت امور خارجه جمهوری قزاقستان در شهر آلماتی جهت دریافت پشتیبانی روادید مراجعه نمایند. (اگر شخص دعوت کنند در استانهای جنوبی قزاقستان به ثبت رسیده باشند)

در ادامه جهت اخذ ویزا اتباع خارجی میبایست به کنسولگری های جمهوری قزاقستان در کشور مربوطه با به همراه داشتن گذرنامه معتبر کپی دعوتنامه با شماره پشتیبانی ویزا صادر شده در اداره کنسولگری وزارت امور خارجه قزاقستان : فرم تایپ شده، درخواست ویزا ، عکس و کپی گذرنامه مراجعه نمایند.پس از تحویل مدارک اداره کنسولگری اصل بودن گذرنامه و تاریخ اعتبار آن که میبایستی حد عقل ۶ ماه بد از اتمام تاریخ ویزا درخواست شده اعتبار داشته باشد و همچنین درست بودن فرم درخواست ویزا ارأشد و هدف سفر را کنترل مینماید.اما اگر صدف سفر ملاقات اقوام باشد شخص دعوت کنند میبایستی به نمایندگی اداره پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان مراجعه نماید و در این صورت دعوتنامه شخصی ثبت شده در در ادارات پلیس مهاجرت وزارت کشور جمهوری قزاقستان اساس صدور روادید شخصی جمهوری قزاقستان می باشد.

سایر خدمات سفر به قزاقستان

علاوه بر اطلاعات ویزای قزاقستان شما می توانید راهنمای سفر به قزاقستان را به همراه قیمت هتل های قزاقستان و بلیط های قزاقستان در سایت آتالند ملاحظه فرمائید و یا در صورتیکه در قالب تور مسافرتی سفر می کنید، تورهای قزاقستان را مشاهده نمائید.