ویزای شرق آفریقا

ویزای شرق آفریقا شامل کشور های کنیا, اوگاندا و روآندا می شود. ویزا 90 روزه و بدون محدودیت ورود بین سه کشور می باشد.

ویزای شرق آفریقا
ویزای توریستی عادی
4,900,000 ریال
90 روز
3-5 روز کاری
اسکن پاسپورت+اسکن عکس+ووچر هتل+بلیط+واکسن تب زرد
تعداد:
ویزای توریستی عادی
4,700,000 ریال
90 روز (نرخ همکار)
3-5 روز کاری
اسکن پاسپورت+اسکن عکس+ووچر هتل+بلیط+واکسن تب زرد
تعداد:

شرایط اخذ ویزای شرق آفریقا

شرکت گردشگری آتالند از طریق وزارت امور خارجه اوگاندا برای گرفتن ویزای شرق آفریقا اقدام می کند. بعد از اقدام برای ویزا و تایید توسط بخش ویزای وزارت امور خارجه اوگاندا انگشت نگاری در فرودگاه بین المللی اوگاندا انجام می شود.

در صورت تمایل مسافر می تواند عمل انگشت نگاری را در سفارت آنکارا انجام دهد و ورود را به منطقه ی شرق آفریقا از کشور کنیا انجام دهد یا اینکه اقدام به گرفتن ویزای کنیا نماید و سپس در دو مبدا ورودی در مرز کنیا و اوگاندا انگشت نگاری را انجام دهد و ویزای شرق آفریقا را دریافت نماید.

ویزای شرق آفریقا غیر قابل تمدید می باشد و مسافر حق کار ندارد.