ویزای زامبیا

مسافر باید در مبادی ورودی کشور زامبیا هزینه ی 50-80 دلار و پرداخت نماید. این هزینه جهت ورود به کشور زامبیا و بخشی از هزینه ی ویزا خواهد بود.

ویزای زامبیا
ویزای توریستی عادی
1,100,000 ریال
90 روز- یکبار ورود
5 روز کاری
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط+تکمیل فرم
تعداد:
ویزای توریستی عادی
1,300,000 ریال
90 روز- دوبار ورود
5 روز کاری
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط+تکمیل فرم
تعداد:
ویزای توریستی عادی
1,500,000 ریال
ورود بدون محدودیت طی 90 روز
5 روز کاری
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط+تکمیل فرم
تعداد: