امتحانات داخلی تورلیدری

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
60دقیقه  
هزینه:
650000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
10% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
585,000 ریال
650,000 ریال

ساعت برگزاری

17:00