شناخت موزه های ایران

مهلت ثبت نام:
1398/11/18 
زمان برگزاری:
1398/11/18 
مدت:
00:20 
هزینه:
100000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
0% 
محل برگزاری:
دانشگاه هنر 
100,000 ریال
100,000 ریال

آزمون داخلی شناخت موزه های ایران

قابل توجه فراگیران عزیزی که در کلاسها حضور داشته اما موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده اند بر روی سایت ثبت نام کنند.

ساعت برگزاری آزمون:

17:00