قابل توجه فراگیران متقاضی شرکت در آزمون جامع

به اطلاع فراگیران عزیزی که نسبت به تسویه حساب شهریه دوره آموزشی خود اقدام نکرده اند می رساند با توجه به آئین نامه سازمان میراث فرهنگی، آتالند از تائید این فراگیران در پرتال ثبت نامی سازمان میراث فرهنگی معذور خواهد بود. لذا جهت تسویه شهریه دوره آموزشی تا تاریخ 29 دی 1394 اقدام نمایند.