برگزاری کلاس مکاتبات انگلیسی گردشگری

به اطلاع آن دسته از فراگیران عزیز که در دوره آموزشی مکاتبات انگلیسی گردشگری ثبت نام کرده اند می رساند اولین جلسه کلاس های این دوره روز جمعه 94/10/04 ساعت 16:00 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران )کلاس 29 ساختمان جنوبی) برگزار خواهد شد.

لذا خواهشمند است راس ساعت مقرر کلاس حضور داشته باشند.