به کانال تلگرام آموزش آتالند بپیوندید!

از فراگیران عزیز دعوت می شود جهت دریافت آخرین اخبار و برنامه های آموزشی گردشگری، فرصت های شغلی و کارآموزی به کانال تلگرام آموزش آتالند بپیوندند.

telegram.me/atalandtraining

فراگیران محترم می توانند با کلیک بر روی لینک بالا به کانال تلگرام آموزش آتالند بپیوندند.