منابع آزمون جامع راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی

لیست کتاب های راهنمایان جهانگردی و ایرانگردی برای آزمون های جامع

1.درس جغرافیا گردشگری و نقشه خوانی

مقدمه ای بر جغرافیای جهانگردی ایران مؤلف: دکتر اسماعیل قادری انتشارات مهکامه

نقشه خوانی و GPS در گردشگری مؤلف: دکترعسکری –کاپیتان براتی انتشارات مهکامه

2.درس زبان انگلیسی برای راهنمایان تور

زبان انگلیسی برای راهنمایان مؤلف: کوروش اسفندیاری انتشارات مهکامه

3.درس شناخت اماکن تاریخی و باستانی ایران

تاریخ فرهنگ ایران مؤلف: دکتر رضا نوری شادمهانی انتشارات مهکامه

4. درس آشنایی با معماری ایران

معماری ایران وجهان در سپهر فرهنگ ایران مؤلف: دکتر رضا نوری شادمهانی انتشارت مهمکامه

5.درس آشنایی با میراث فرهنگی و صنایع دستی

آشنایی با میراث فرهنگی مؤلف: فائق توحیدی انتشارات مهکامه

آشنایی با صنایع دستی ایران مولف: حسین یاوری انتشارات مهکامه

6.درس شناخت فرهنگ و اقوام ایران زمین

فرهنگ و اقوام ایران زمین مولف: حمید عامریان انتشارات جهاد دانشگاهی

7.درس شناخت صنعت گردشگری

درآمدی بر صنعت گردشگری مولف: مرتضی بذر افشان انتشارات مهکامه

8.درس اکوتوریسم

آشنایی با اکوتوریسم و طبیعت گردی مولف: افسانه احسانی انتشارات مهکامه