ثبت نام آزمون مصاحبه زبان


ثبت نام مصاحبه زبان شروع شد:

به اطلاع فراگیران دوره های مدیریت فنی بند ب و تور لیدری که تمایل به شرکت در آزمون مصاحبه زبان را دارند می رساند این فراگیران باید هزینه آزمون خود را تا روز 20 آبان 1401 .. هزینه مصاحبه برای انگلیسی 80 هزار تومان و برای غیر انگلیسی تورلیدری 110 هزار تومان میباشد. این هزینه از طرف میراث فرهنگی دریافت میشود و متعلق به موسسه نمیباشد.

فراگیرانی لیدری که آزمون مصاحبه زبان غیر انگلیسی ثبت نام می کنند حتما پس از ثبت نام به شماره 09927522029 نوع زبان غیر انگلیسی خود را ارسال فرمایند.

نکته مهم 1:

همچنین عزیزانی که اسامی خود را با توجه به اطلاعیه قبلی در خصوص مصاحبه زبان به موسسه اعلام نکرده بودند نیز می توانند با پرداخت هزینه در این آزمون شرکت کنند. ا

نکته مهم 2:

زمان و مکان برگزاری آزمون مصاحبه زبان هنوز مشخص نشده است و پس از اعلام وزارت گردشگری، از طریق بخش اخبار آموزش سایت آتالند اطلاع رسانی اعلام خواهد شد.

نکته مهم 3:

نمره قبولی در آزمون هاهی مصاحبه زبان برای تمام فراگیران، نمره 12 است. در صورت قبولی در آزمون های پیشین، نیازی به شرکت مجدد در آزمون نیست.

۱- هزینه مصاحبه زبان انگلیسی ۸۰ هزار

۲- هزینه مصاحبه زبان غیرانگلیسی تورلیدری ۱۱۰ هزار

۳ - واریز هزینه به کارت
5054161012332213
حسین خانمحمدی گبلو
بانک گردشگری

۴- بعد از واریز، اسم، فایمل ، دوره، کدملی به شماره ذیل اس ام اس شود:
09927522029

۵- شماره تلگرام
09197667725