تکمیلی ثبت نام مصاحبه زبان انگلیسی

متقضاضیانی که قبولی آنلاین آنها مربوط به خرداد 1395 می باشد و هنوز موفق به قبولی در دیگر آزمونها نگردیده اند، با توجه به اینکه این افراد قابلیت ثبت نام از طریق سایت آزمون را ندارند، حداکثر تا روز پنجشنبه 96/03/04 اطلاعات خود را به آدرس ایمیل marketing@kish-ist.org ارسال نمایند .

لازم به ذکر است اطلاعات ارسالی می بایست شامل موارد زیر باشد :

1. نام و نام خانوادگی،

2. کد ملی،

3. شماره موبایل،

4. نام موسسه گردشگری،

5. نوع آزمون (راهنما یا مدیر فنی )

6. نام شعبه موردنظر برای آزمون مصاحبه و آزمون کتبی

7. متقاضی آزمون کتبی یا مصاحبه یا هر دو

عدم درج هر کدام از موارد فوق مانع از پیگیری می گردد .

هر کدام از متقاضیان فوق الذکر (خرداد95) می تواند از روز یکشنبه مورخ 96/03/07 با مراجعه به سایت آزمون و بخش وقت دهی با استفاده از شماره موبایل ارسالی خود (بدون صفر، به عنوان مثال ×××××××912) اقدام به تعیین وقت برای آزمون مصاحبه و یا کتبی نماید .

توجه توج ه سایر متقاضیان نیازی به ارسال ایمیل نداشته و صرفا از طریق سایت آزمون و با مطالعه دقیق دستورالعملها نسبت به انجام آزمونهای خود اقدام نمایند .