امکان اعتراض به نمرات آزمون جامع خرداد 1401

به اطلاع آن دسته از فراگیران عزیزی که نسبت به نتیجه آزمون جامع خرداد 1401 خود اعتراض دارند می رساند، این عزیزان می توانند تا روز جمعه مورخ 17 تیر 1401 اعتراض به نمرات درس یا دروس خاص را به موسسه اعلام نمایند تا موسسه نسبت به پیگیری این اعتراض ها از وزارت گردشگری اقدام نماید.

این عزیزان می توانند به یکی از روش های زیر اعتراض خود و دلیل اعتراض به نمرات خود را اعلام نمایند.

1.تماس تلفنی با موسسه به شماره 91014135 یا 09197667725

2.ارسال پیام به تلگرام موسسه به شماره 09197667725


لطفا به هنگام تماس یا ارسال پیام، اطلاعات زیر را به موسسه اعلام نمایید:

1.نام و نام خانوادگی

2.کد ملی

3.نوع دوره

4.درس یا دروس مورد اعتراض به همراه دلیل


قابل ذکر است که این فرصت برای انجام اعتراض تمدید نخواهد شد. همچین اعلام اعتراض به جهت درخواست ارفاق نمره، قابل قبول نیست.