اعلام ساعت آزمون جامع دوره های گردشگری خرداد 1401

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون جامع دوره های گردشگری خرداد 1401:

با توجه به اعلام وزارت گردشگری و میراث فرهنگی، آزمون روز جمعه 6 خرداد، بر اساس زمانبندی ذیل صورت خواهد پذیرفت:

دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از ساعت 8:30 الی 11:00

دوره مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری از ساعت 11:30 الی 13:20

دوره مدیریت عمومی تأسیسات گردشگری از ساعت 8:30 الی 11:00


همچنین فراگیران باید به نکات زیر توجه کنند:

1-همراه داشتن کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان و کارت شناسایی معتبر(شناسنامه ، گواهینامه و کارت ملی) به منظور اطمینان از هویت داوطلب.

توضیح: داوطلبانی که به هر دلیل موفق به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون (به صورت فیزیکی) نگردیده اند، امکان شرکت در جلسه آزمون را نخواهند داشت. لذا حتما پرینت کارت ورود به جلسه را همراه داشته باشید.

2-حفظ حجاب و رعایت شئونات اسالمی در محل برگزاری آزمون.

3-استفاده فراگیر از هرگونه وسایل الکترونیکی اعم از تلفن همراه، تبلت و ...، و یا استفاده از جزوه یا کتاب، صحبت و یا مشورت در حین برگزاری آزمون ممنوع است.

4- محل برگزاری آزمون، روی کارت ورود به جلسه فراگیران درج خواهد شد. زمان دریافت کارت ورود به جلسه، متعاقبا از طریق بخش اخبار آموزش سایت آتالند علام خواهد شد.