فرصت مجدد تکمیل مدارک و پرداخت هزینه آزمون جامع

به اطلاع فراگیران عزیز متقاضی شرکت در آزمون جامع که هنوز موفق به تکمیل پرنده و پرداخت هزینه آزمون جامع 6 خرداد 1401 نشده اند می رساند با توجه به اعلام وزارت گردشگری، در روز یکشنبه 18 اردیبهشت از ساعت 8 الی 13 سامانه جهت تکمیل فرآیند افراد باقیمانده و پرداخت هزینه آزمون قابل دسترسی خواهد بود. این فرصت تمدید نخواهد شد.