تمدید مهلت رفع نقص و پرداخت هزینه آزمون

به اطلاع فراگیران متقاضی شرکت در آزمون جامع که هنوز موفق به رفع نقص و پرداخت هزینه آزمون جامع ۶ خرداد ۱۴۰۱ نشده اند می رساند، این فراگیران امروز پنج شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، از ساعت ۱۴ الی ۲۰ فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامع آموزش، رفع نقص نموده و پرداخت خود را تکمیل کنند. شایان ذکر است این مهلت آخرین فرصت برای تکمیل درخواست ها است و پس از آن، سامانه هیچ پرداختی را قبول نخواهد کرد.
همچنین امکان ثبت درخواست جدید در سامانه وجود ندارد واین مهلت صرفا برای افرادی است که تا ۱۴ اردیبهشت درخواست خود را ثبت کرده اند.