امکان تغییر محل آزمون جامع 6 خرداد 1401

قابل توجه فراگیران عزیز متقاضی شرکت در آزمون جامع 6 خرداد 1401

آندسته از فراگیران آتالند که در استان دیگری سکونت دارند و قصد شرکت در آزمون جامع در استان محل سکونت خود را دارند بعد از ثبت درخواست شرکت در آزمون، می توانند مشخصات زیر را تا تاریخ 7 اردیبهشت 1401 به یکی از روش های اعلام شده و طی یک پیام ارسال نمایند :

مشخصات ارسالی:
نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام دوره آزمون
استان مقصد

روش های درخواست:

1. ارسال پیام به ادمین کانال تلگرام به شماره:
09197667725

2. ارسال پیامک به شماره موسسه :
09197667725

3. ارسال پیام از سایت آتالند بخش کاربری برای بخش آموزش

بدیهی است با توجه به محدودیت زمانی جهت هماهنگی برای این دسته از فراگیران، امکان رسیدگی به درخواست های پس از تاریخ 7 اردیبهشت وجود نخواهد داشت.

با آرزوی موفقیت شما عزیز در آزمون جامع پیشرو

🆔@atalandtraining📣قابل توجه فراگیران عزیز متقاضی شرکت در آزمون جامع 6 خرداد 1401
◀️آندسته از فراگیران آتالند که در استان دیگری سکونت دارند و قصد شرکت در آزمون جامع در استان محل سکونت خود را دارند می توانند مشخصات زیر را تا تاریخ 7 اردیبهشت 1401 به یکی از روش های اعلام شده ارسال نمایند :

نام و نام خانوادگی
کد ملی
نام دوره آزمون
استان مقصد
روش های درخواست:
ارسال پیامک به شماره موسسه :
📱09197667725

🌐 ارسال پیام از سایت آتالند بخش کاربری برای بخش آموزش
بدیهی است با توجه به محدودیت زمانی جهت هماهنگی برای این دسته از فراگیران، امکان رسیدگی به درخواست های پس از تاریخ 7 اردیبهشت وجود نخواهد داشت.با آرزوی موفقیت شما عزیز در آزمون جامع پیشرو
🆔@atalandtraining