تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت آزمون مصاحبه زبان نیمه دوم 1400

قابل توجه فراگیران متقاضی شرکت در آزمون مصاحبه زبان نیمه دوم سال 1400:


مهلت ثبت نام و پرداخت هزینه آزمون تا پایان روز شنبه مورخ 20 آذر 1400 تمدید شد.

برای مشاهده خبر و مطالعه نحوه ثبت نام از لینک زیر استفاده کنید.

پرداخت هزینه و ثبت نام در آزمون مصاحبه زبان

توجه: از فراگیران عزیز درخواست می شود ثبت نام خود را در تاریخ مقتضی انجام دهند و آن را به روزهای آخر موکول نکنند.