اعلام زمان برگزاری آزمون جامع در تابستان 1400

به اطلاع کلیه فراگیران عزیز متقاضی شرکت در آزمون جامع در تایستان 1400 می باشند می رساند، با توجه به اعلام وزارت گردشگری، آزمون جامع در 15 مرداد 1400 برگزار خواهد شد.

ضمنا به اطلاع می رساند، هنوز زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون هنوز اعلام نشده است و پس از اعلام توسط وزارت گردشگری، به اطلاع عزیزان خواهد رساند.