اعلام ثبت نام اولیه مصاحبه زبان دوره های گردشگری

قابل توجه کلیه فراگیران عزیز

با توجه به اعلام وزارت گردشگری در خصوص اعلام اولیه اسامی متقاضیان شرکت در آزمون مصاحبه زبان انگلیسی راهنمایان تور و مدیران فنی و غیر انگلیسی راهنمایان تور، خواهشمند است عزیزانی که آمادگی شرکت در آزمون مصاحبه زبان را دارند مشخصات اعلام شده را از یکی از روش های زیر برای شرکت در آزمون به موسسه اعلام کنند تا برنامه ریزی بهتری از سمت وزارت گردشگری برای انجام مصاحبه زبان انجام شود. بدیهی است عزیزانی که آمادگی خود را برای شرکت در این دوره آزمون مصاحبه زبان اعلام نکنند، امکان شرکت در آزمون این سری را نخواهند داشت.

1-نام ونام خانوادگی

2-نوع دوره(راهنمای تور یا مدیر فنی بند ب)

3-زبان انتخابی

4-کد ملی

5- نام پدر


توجه: زبان انتخابی برای مدیران فنی صرفا انگلیسی است و راهنمایان تور می توانند به هر زبانی اعم از انگلیسی یا غیر انگلیسی شرکت کنند.

نحوه اعلام اسامی به یکی از روش های زیر:

۱.ارسال مشخصات به ادمین کانال تلگرام

۲.ارسال مشخصات از طریق پیامک به شماره موبایل موسسه به شماره 09197667725 و دریافت پیامک تایید

مهلت ارسال اسامی تا ساعت 24 روز دو شنبه 3 آبان هست.

توجه داشته باشید این اعلام اسامی اولیه می باشد و زمان، نحوه برگزاری و هزینه آزمون پس از اعلام وزارت گردشگری متعاقبا به اطلاع عزیزان خواهد رسید.

نکته بسیار مهم: اعلام آمادگی برای شرکت در آزمون پیش رو، به منزله تعهد به شرکت در آزمون بوده و حتی در صورت عدم شرکت در آزمون مشمول پرداخت هزینه آزمون خواهد بود. در غیر این صورت ثبت نام دوره آموزشی تعلیق خواهد شد.