همیاری در گردشگری

آکادمی گردشگری و هتلداری آتالند، با توجه به شرایط پیش آمده ناشی از کرونا، برای کسب و کارهای این صنعت، بر آن شد تا در حد توان، قدمی بردارد.

به همین دلیل، با قرار دادن یک پست، ویژه معرفی کسب و کارهای صنعت گردشگری در صفحه اینستاگرام آموزش توریسم آتالند، امکان معرفی کسب و کار کلیه علاقه مندان و فعالان گردشگری از سراسر ایران فراهم شده است.

با توجه به اینکه دنبال کنندگان صفحه مجازی موسسه آتالند، فعالان و فراگیران صنعت گردشگری هستند، این فرصت را دریابید و به صفحه اینستاگرام ما سر بزنید:

@ataland.training