اطلاعیه تکمیلی آزمون جامع مرداد 1399

به اطلاع می رساند طی پیگیری های انجام شده از وزارت گردشگری، آن دسته از فراگیرانی که برای شرکت در آزمون جامع ۲۴مرداد ۱۳۹۹مشکل دارند، در صورت عدم شرکت در این آزمون به خاطر شرایط بیماری کرونا، سهیمه شرکت در آزمون برای این فراگیران محاسبه نمی شود و متقاضیان می توانند در آزمون های بعدی شرکت نمایند.


بدیهی است سایر فراگیرانی که در آزمون مرداد ۹۹شرکت کنند، نوبت آزمون آنها محاسبه شده و روند پرونده آموزشی شان در جریان خواهد بود.