تعویق برگزاری آزمون جامع


به اطلاع این فراگیران می رساند با توجه به اعلام وزارت گردشگری، با عنایت به ادامه گسترش شیوع ویروس کرونا در سطح کشور و نامشخص بودن امکان برگزاری مناسب آزمون جامع دوره های گردشگری مورخ 22/1/1399، برگزاری آزمون مذکور تا اطلاع ثانوی به تعویق خواهد افتاد.

بدیهی است پس از اعلام قطعی زمان برگزاری آزمون از طرف وزارت گردشگری، اخبار آن از طریق بخش اخبار آموزش توریسم و کانال تلگرام موسسه به اطلاع فراگیران عزیز خواهد رسید.

برای شما عزیزان در این دوران سخت آرزوی سلامتی و بهروزی داریم.

آموزش گردشگری آتالند