تعطیلی کلاس های 16 و 17 خرداد ماه

به اطلاع کلیه فراگیران دوره ای حضوری آتالند می رساند با توجه به تعطیلات پیش رو، تمامی کلاس های موسسه در تاریخ 16 و 17 خرداد برگزار نمی شود. بدیهی است. بدیهی است ادامه کلاس ها از تاریخ 23 و 24 خرداد، طبق روال همیشگی در جریان خواهد بود.