زمان بندی مصاحبه زبان


جدول زمان بندی مصاحبه زبان :

فراگیرانی که در بازه زمانی ۱۳ الی ۲۰ آبان نسبت به ثبت نام و واریز هزینه مصاحبه زبان اقدام کرده اند لطفا در جدول ذیل اسم ، دوره، و زبان مورد مصاحبه را چک فرمایند:

1:
در صورتی که اطلاعات شما اشتباه ثبت شده لطفا به طرق ذیل اطلاع دهید؛
الف - ارسال مشخصات صحیح از طریق:
اس ام اس به شماره:
09927522029

و یا تلگرام به شماره:
09197667725

2:
در صورتی که نامتان در جدول ذیل نیست اما ثبت نام کرده بودید، حتما با شماره بالا تماس بگیرید.

3:دوستانی که اقساط معوقه دارند تا قبل از روز مصاحبه نسبت به تسویه آن اقدام فرمایند.
4:
لطفا در تاریخ و ساعت مشخص شده جهت شرکت در آزمون مصاحبه زیان با همراه داشتن کارت ملی و کپی آن به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:

تهران، خيابان وليعصر، ٢٠ متر بالاتر از ميدان وليعصر، سمت راست، كوچه ملايی، پلاك ١٨، طبقه همكف

نام

نام خانوادگی

دوره

زبان

تاریخ

ساعت

غزاله

جعفری

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۱ الی ۱۲

تهمینه

سعادتی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۱ الی ۱۲

پیمان

گرامیان

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۱ الی ۱۲

علی

بهرامی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۱ الی ۱۲

فرزانه

مصری ها

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۱ الی ۱۲

امیر رضا

بارانی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۱ الی ۱۲

لیلا

عابدینی

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۶ آذر

۰۹ الی ۱۰

نسترن

آوخ

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۶ آذر

۰۹ الی ۱۰

نیکو

قناد

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۶ آذر

۰۹ الی ۱۰

سمیرا

داودی

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۶ آذر

۰۹ الی ۱۰

فاطمه

محمودی تازه کند

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۶ آذر

۰۹ الی ۱۰

الهه

هادی لو

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۶ آذر

۰۹ الی ۱۰

نفیسه

پرتوی منش

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۰ الی ۱۱

مریم

قنبری ریسه

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۰ الی ۱۱

اعظم

جاری

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۰ الی ۱۱

فاطمه

اکبرزاده

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۰ الی ۱۱

افسون

وکیل زاده

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۰ الی ۱۱

زهرا

میرزا علی محمدی ها

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۲ الی ۱۳

آرش

سلحشوری

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۲ الی ۱۳

سیده

زهرا سجادی منش

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۲ الی ۱۳

سميه

حيدري

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۲ الی ۱۳

مینا

یزدان جو

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۲ الی ۱۳

زینب

نورزاده

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۲ الی ۱۳

زهرا

صمدی

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

نرگس

باقری

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

عفت

السادات حسینی

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

مریم

مهرآرا

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

فائزه

بهزادی

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

كوثر

سروي

مدیر فنی

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

معصومه

گودرزی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۰۹ الی ۱۰

سپيده

ثرياي ظفر

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۰۹ الی ۱۰

علیرضا

جعفری

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۰۹ الی ۱۰

اکبر

شاه آبادی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۰۹ الی ۱۰

بهاره

یزدی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۰۹ الی ۱۰

محمد

چلندری

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۰۹ الی ۱۰

محمد

مرتضایی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۱ الی ۱۲

شيوا

اصل كازراني

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۱ الی ۱۲

سمیه

قیاسی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۱ الی ۱۲

فاطمه

تاجیک

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۱ الی ۱۲

سهیلا

حدادی لایقی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۱ الی ۱۲

آذین

کریمی پناه

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۱ الی ۱۲

حمید

مصدق

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

حسین

جعفرکریمی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

عاطفه

علی بخشی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

محمد

حسنی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

هانیه

هاشم پوراز خوی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

افسانه

حمدزاده

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

ابتسام

میاحیون

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

نگار

صادقی اشلقی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۸

سپیده

قاسمی رضا

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۸

مهسا

سادات زواره ئی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۸

آرش

صدری

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۸

فرشیده

حری

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۸

سمیه

اثیمی

مدیر فنی

انگلیسی

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۸

رضا

فخری

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۱ الی ۱۲

محمد

شریعتی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۱ الی ۱۲

معصومه

ارویی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۱ الی ۱۲

مهدیه

کریمی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۱ الی ۱۲

یاسمن

شالبافها

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۱ الی ۱۲

زینب

مهاجر

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۱ الی ۱۲

سیده

زهرا حسینی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

فاطمه

ترابی زیارتگاهی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

سیده زینب

موسوی

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

حسن

نوید

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

زینب

احمدی گتاب

مدیر فنی

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

نغمه

همایونی

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۱۳ آذر

۱۰ الی ۱۱

سهیلا

حدادی لایقی

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۱۳ آذر

۱۰ الی ۱۱

مریم

نوری

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۱۳ آذر

۱۰ الی ۱۱

حمید

صدیق

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۱۳ آذر

۱۰ الی ۱۱

مرتضی

اکبری

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۱۳ آذر

۱۱ الی ۱۲

محمد علی

سماواتی امین

مدیر فنی

انگلیسی

یکشنبه ۱۳ آذر

۱۱ الی ۱۲

مریم

ثالث دوره

تور لیدری

انگلیسی

شنبه - ۵آذر

۱۲ الی ۱۳

اعظم

جاری

تورلیدری

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۰۹ الی ۱۰

فاطمه

زارعین

تور لیدری

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۰۹ الی ۱۰

محمد

کولیوند

تورلیدری

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۰۹ الی ۱۰

اکرم سادات

محذوف

تور لیدری

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۰۹ الی ۱۰

خشایار

رضوی جیقانی

تورلیدری

انگلیسی

دوشنبه ۷ آذر

۰۹ الی ۱۰

سید

حسین موسویان

تور لیدری

انگلیسی

سه شنبه آذر

۱۲ الی ۱۳

ندا

چیتی

تورلیدری

انگلیسی

سه شنبه آذر

۱۲ الی ۱۳

الهه

آذرخش

تور لیدری

انگلیسی

سه شنبه آذر

۱۲ الی ۱۳

زهرا

عمارتی

تورلیدری

انگلیسی

سه شنبه آذر

۱۲ الی ۱۳

بهروز

نیکخواه

تور لیدری

انگلیسی

سه شنبه آذر

۱۲ الی ۱۳

آرزو

ونایی

تورلیدری

انگلیسی

سه شنبه آذر

۱۲ الی ۱۳

محمد

حسین اقبالی

تور لیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۰ الی ۱۱

آناهیتا

اکبری زنوز

تورلیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۰ الی ۱۱

راحله

مغاری

تور لیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۰ الی ۱۱

محمد حسین

حاجی فتحعلی تهرانی

تورلیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۰ الی ۱۱

نعیمه

حیدری

تور لیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۰ الی ۱۱

مریم

رشیدی آلاشتی

تورلیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۰ الی ۱۱

علی

شهیدی نژاد

تور لیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۲ الی ۱۳

پریسا

الله وردی

تورلیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۲ الی ۱۳

وحید

جاویدان

تور لیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۲ الی ۱۳

معصومه

محمد زاده

تورلیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۲ الی ۱۳

پیام

حاجی نوری

تور لیدری

انگلیسی

چهارشنبه ۹ آذر

۱۲ الی ۱۳

رویا

مطوری پور

تور لیدری

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۵الی۱۶

سپیده

تقوی

تور لیدری

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۵الی۱۶

فرزانه

حائری

تور لیدری

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۵الی۱۶

قدیرعلی

دشتی

تور لیدری

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۵الی۱۶

فهیمه

میرهادی تفرشی

تور لیدری

انگلیسی

شنبه ۱۲ آذر

۱۵الی۱۶

فرج

نبی دوست

تورلیدری

ترکی

یکشنبه ۶ آذر

۱۱ الی ۱۲

علیرضا

غریبی

تور لیدری

ترکی

یکشنبه ۶ آذر

۱۱ الی ۱۲

وحیده

نامور

تور لیدری

ترکی

یکشنبه ۶ آذر

۱۳ : ۴۵ الی ۱۵

سعید

ملک محمدی

تور لیدری

ایتالیایی

دوشنبه ۷ آذر

۱۱الی۱۲

پردیس

عزتی

تور لیدری

اسپانیایی

دوشنبه ۷ آذر

۱۵الی۱۶

پرنیان

عزتی

تورلیدری

اسپانیایی

دوشنبه ۷ آذر

۱۵الی۱۶

پژمان

خالقی زاده

تور لیدری

فرانسه

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۷ : ۳۰

پگاه

مرادی

تورلیدری

فرانسه

سه شنبه ۸ آذر

۱۷ الی ۱۷ : ۳۰