اعلام برگزاری زمان مصاحبه انگلیسی مدیر فنی

قابل توجه فراگیران دوره مدیر فنی بند ب و تور لیدری

پس از پیگیری های انجام شده برای مصاحبه زبان تخصصی، برگزاری مصاحبه زبان تخصصی از این پس به انجمن موسسات آموزش گردشگری واگذار شده و مقرر شده طی روز های آتی طبق برنامه از این فراگیران آزمون به عمل آید.

با توجه به تعداد بالای فراگیران، مطابق برنامه ریزی اعلام شده، ابتدا از فراگیران مدیر فنی بند ب آزمون به عمل خواهد آمد و پس از آن اطلاع رسانی جهت برگزاری مصاحبه برای فراگیران دوره تور لیدری انجام خواهد شد.

مطابق برنامه ریزی انجام شده کلیه فراگیران مدیر فنی آتالند در روز چهارشنبه مورخه 97/07/18 و شنبه 97/07/21 مطابق لیست زمانبندی مراجعه ردیف ها که در بخش دانلودها قابل دسترسی است، می بایستی در آزمون مصاحبه زبان انگلیسی شرکت کنند.

نکات مهم:

1. مکان برگزاری آزمون: دبیر خانه انجمن موسسات آموزش گردشگری ایران
نشانی: تهران، سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، پایین تر از بیمارستان شهید مدرس، خیابان جمشیدی یکم، بن بست شبنم، شماره ده

2. ارایه اصل و کپی کارت شناسایی معتبر هنگام برگزاری آزمون الزامی است.

3. رعایت شئونات اسلامی درهنگام حضور در انجمن الزامی است.(پوشش چادر یا مانتو و مقنعه برای خواهران)

4. پرداخت مبلغ آزمون (30000 تومان) در محل برگزاری آزمون و از طریق دستگاه کارتخوان خواهد بود.

5. زمان های اعلام شده برای حضور در محل انجمن می باشد و زمان مصاحبه بیشتر می باشد.

6. فراگیران دوره های قبل که در آزمون مصاحبه زبان شرکت کرده و نمره قبولی را کسب کرده اند نیازی به شرکت مجدد در مصاحبه زبان را ندارند.

7. فراگیرانی که در دو دوره مدیر فنی و تور لیدری شرکت کرده اند می بایستی برای هر کدام از دوره های خود بصورت مجزا آزمون مصاحبه زبان بدهند.

8. فراگیران دوره مدیر فنی که اسامی آن ها در لیست موجود نیست لطفا نام و نام خانوادگی خود را جهت هماهنگی به موسسه اعلام کنند.

9. برنامه آزمون مصاحبه زبان تخصصی انگلیسی و غیر انگلیسی دوره تور لیدری متعاقباً اعلام خواهد شد.