پرونده های ارسال شده جهت صدور گواهی

به اطلاع فراگیران با اسامی و دوره زیر می رساند پرونده ان ها جهت صدور گواهی به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارسال شده است. پس از صدور گواهی نیز لیست این فراگیران از طریق همین خبر اعلام خواهد شد.

پرونده ارسال شده به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جهت صدور گواهی دوره

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوره

1

صبا اکبری

مدیر فنی

2

پری سادات اسیایی

تور لیدری

3

علی رضا اردلان

مدیر فنی

4

طلیعه فتحعلی

مدیر فنی

5

طاهره قمر پور

تور لیدری

6

حسن خانجانی

تور لیدری

7

سبا مشرف

مدیر فنی

8

طاهره اکبر نیا

تور لیدری

9

مرسا ساعتچی

تور لیدری

10

لعیا کریم زاد

تور لیدری

11

سمیرا ده باشی

مدیر فنی

12

مرجان کفایتی

تور لیدری

13

رضا نور دوست

تور لیدری

14

احسان نیرومند

تور لیدری

15

احسان نیرومند

مدیر فنی

16

سارا محبوب زاده

تور لیدری

17

حسین جانانی

هتلداری

18

گلریز کریمی

مدیر فنی

19

محمد حسین اذری

تور لیدری

20

نسترن امیری

مدیر فنی

21

بهروز اله باستانی

تور لیدری

22

دل افروز خسرو باستانی

تور لیدری

23

پری یا حیدری

تور لیدری

24

مسعود یزدانیان حسین پور

تور لیدری

25

حدیثه حسنی

مدیر فنی

26

سحر قاسم زاده

مدیر فنی

27

سعید وحیدی کیا

مدیر فنی

28

مونا تاجیک

مدیر فنی

29

محمد حسین بلوری

تور لیدری

30

حسین مهری فرد

مدیر فنی

31

مجید بذرافشان

مدیر فنی

32

لیلا علیزاده

تور لیدری

33

رضا منصوری دارا

تور لیدری

34

فرنوش احدی

تور لیدری

35

امیر علی جلالی

تور لیدری

36

مریم صفاری

مدیر فنی

37

مهرداد اورئی

تور لیدری

38

رضانی دادی

هتلداری

39

محمد علی زاده

مدیر فنی

40

مسعود پور کبیریان

مدیر فنی

41

زهرا جعفر شقاقی

مدیر فنی

42

سید خدیجه حسینی

مدیر فنی

43

نازنین میر حسینی

مدیر فنی

44

الناز صمد زاده فهیم

تور لیدری

45

سعید فنجانی

تور لیدری

46

فرناز ملا اقائی

تور لیدری

47

مجتبی ترکیان دمنه

تور لیدری

48

حمید رضا ورزندی

مدیر فنی

49

ارام رجبی

تور لیدری

50

لیلا سعادتی ملائی

تور لیدری

51

سارا وقاری بناب

مدیر فنی

52

نسترن فرهمند

تور لیدری

53

مریم درکه

تور لیدری

54

رها رحمانی

مدیر فنی

55

حامد مساحی

تور لیدری

56

رها بردبار

مدیر فنی

57

محمد علی حاجی محمد

تور لیدری

58

احمد سلیم پورممان

تور لیدری

59

فریا مخابری

تور لیدری