نحوه طی مراحل دوره آموزشی تا دریافت گواهینامه

فراگیران عزیز لطفا متن زیر را به دقت و تا پایان مطالعه نمایید.

در پی طرح سوالات مشترک از جانب بسیاری از فراگیران علیرغم توضیحات داده شده در ابتدای دوره و هنگام ثبت نام، دپارتمان آموزش آتالند بر آن شد تا توضیحاتی چند در مورد نحوه طی مراحل دوره های آموزشی تا دریافت مدارک پایان دوره را، به ترتیب به دانشجویان عزیز ارائه دهد:

1- ارائه مدارک ثبت نام حداکثر تا پایان دوره آموزشی

2- شرکت در کلاس های آموزشی دوره ها (به استثناء فارغ التحصیلان رشته مدیریت جهانگردی و رشته های مرتبط با صنعت توریسم)

تورلیدری در 2 گروه روزهای پنجشنبه ها یا جمعه ها

مدیر فنی در 2 گروه روزهای پنجشنبه ها و جمعه ها

3- شرکت در امتحانات کلاسی که پس از اتمام هر درس و برای هر گروه به صورت مجزا برگزار می شود و کسب حد نصاب نمره 12 در هر درس. (به استثناء فارغ التحصیلان رشته مدیریت جهانگردی و رشته های مرتبط با صنعت توریسم)

4- شرکت در آزمون مصاحبه (به زبان انگلیسی برای فراگیران فنی و هر زبان انتخابی توسط خود دانشجویان برای فراگیران تورلیدری) که زمان و نحوه ثبت نام و شرکت در آن، از طریق اخبار آموزش، سیستم اطلاع رسانی پیام کوتاه و نمایندگان کلاس ها در طول دوره آموزشی اعلام می شود.

5- شرکت در آزمون جامع که در پایان دوره توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود و کسب حد نصاب نمره 12 از هر درس در آزمون.

6- تکمیل فرم کاروزی به مدت حداقل 60 ساعتو تحویل آن به دفتر آموزش توسط فراگیران مدیریت فنی. (فراگیران تورلیدری از انجام این بند مستثنی هستند.)

نکات وتذکرات بسیار مهم:

· چنانچه فراگیری از یک درس در گروه ثبت نامی خود جا مانده باشد، می تواند با شرکت در کلاس همان درس در سایر گروه ها آن را جبران نماید.

· فراگیران حتما باید در امتحانات کلاسی شرکت نمایند. عدم شرکت در هر یک از آزمون های داخلی به هر دلیل، مانع از تکمیل و ارسال پرونده آموزشی فراگیر جهت دریافت گواهینامه اتمام دوره به سازمان خواهد شد.

· با توجه به اینکه هر یک از درس های دوره های تورلیدری و مدیرفنی در طول دوره برای هرسه گروه ارائه شده و امتحانات آنها نیز به صورت مجزا برای هر گروه برگزار می شود، چنانچه فراگیری موفق به شرکت در امتحان گروه خود نشود، می تواند از طریق برنامه های هفتگی، از برنامه امتحانی گروه های دیگر مطلع شده و در آن شرکت نماید

در صورتیکه فراگیری موفق به شرکت در امتحان کلاسی هر یک از دروس، در هیچ کدام از گروه ها نشود، امتحان مجدد (برای بار دوم) با دریافت هزینه از وی به عمل خواهد آمد.

· فراگیران حتما باید در آزمون مصاحبه شرکت نمایند.

مصاحبه زبان برای فراگیران فنی فقط به زبان انگلیسی و برای فراگیران لیدری به هر زبانی که انتخاب کرده باشند توسط خود سازمان میراث فرهنگی در زمان و مکان مقرر از سوی سازمان به عمل خواهد آمد.

· فراگیران تورلیدری غیر انگلیسی زبان، ملزم به شرکت در کلاس و امتحان کلاسی زبان انگلیسی و نیز پاسخگویی به سوالات این درس در آزمون جامع نبوده و صرفا در آزمون مصاحبه زبان مورد نظر شرکت خواهند کرد.

. همچنین امکان شرکت در چند زبان برای راهنمایان تور وجود دارد.

رویاهایتان ایستاده بر سرزمین واقعیت باد

باآرزوی موفقیت شما عزیزان

آتالند