مراحل صدور كارت راهنمای گردشگری

مراحل صدور كارت راهنماي گردشگري

فراگیران دوره تور لیدری پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره خود و دریافت گواهینامه دوره، می توانند درخواست صدور کارت راهنمای گردشگری خود را از طریق روش زیر دنبال نمایند. توجه داشته باشید صرفا دریافت گواهینامه پایان دوره شما، به معنی اجازه برگزاری تور نیست و برای اینکه بتوانید با یک آژانس خدمات مسافرتی در اجرای تور همکاری داشته باشید حتما باید کارت راهنمای گردشگری خود را دریافت کنید. همچنین شما پس از دریافت کارت راهنمای تور نیز نمیتوانید به صورت مستقیم به انجام تبلیغات و فروش تور نمایید. وظیفه راهنمای تور صرفا برگزاری تور های طراحی و به فروش رفته از طریق دفاتر خدمات مسافرتی هست. برای مشاهده مراحل دریافت کارت راهنمای گردشگری درادامه با ما همراه باشید:


1- مراجعه به خیابان نجات الهی جنوبی (ویلا)نبش کوچه ارشد، طبقه دوم معاونت گردشگری استان تهران بهمراه مدارک زیر

ارائه کپی برابر اصل (از دفترخانه رسمی) مدارك زير جهت تشكيل پرونده:

· تصوير كليه صفحات شناسنامه

· تصوير آخرين مدرك تحصيلي حداقل لیسانس

· تصوير كارت پايان خدمت و يا گواهي اشتغال به تحصيل در مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری براي آقايان

· تصوير كارت ملي پشت و رو

· تصوير مدرك پايان دوره آموزشي راهنمايان(لوح)

2.ارائه درخواست صدور کارت در طبقه دوم (معاونت گردشگری) و تكميل فرم تقاضاي صدور كارت بهمراه مدارک فوق

3- دريافت سه نسخه نامهء استعلام حراست، سوپيشينه و عدم اعتياد

4- ارائه ي نامه ي مربوط به حراست به دبيرخانه معاونت گردشگري تهران به آدرس: ويلاي جنوبي، نبش خیابان ارشد، و پس از اخذ معرفي نامه از معاونت گردشگري، مراجعه و مصاحبه در حراست سازمان در همان ساختمان.

5- ارائه نامه سوءپيشينه به پليس+10 به همراه يك قطعه عكس پشت سفيد، يك كپي از شناسنامه و كارت ملي به همراه اصل آنها و فيش واريزي

* جواب نامه بين 10 تا 15 روز به آدرس متقاضي ارسال خواهد شد و يك ماه اعتبار دارد.

7- ارائه نامه آزمايشگاه به آزمايشگاه هاي دولتي و ارائه جواب آزمايش و سوء پيشينه به دفتر معاونت گردشگری بلافاصله پس از اخذ آنها، جهت تكميل پرونده

8. پس از تکمیل این مراحل، شما باید در کمیسیون تخصصی راهنمایان گردشگری شرکت کنید و پس از قبولی در این کمیسیون می توانید کارت راهنمای تور دریافت کنید.

ممکن است تعداد متقاضیان درخواست صدور کارت راهنمای گردشگری زیاد باشد و شما در صف انتظار برای شرکت درکمیسیون قرار گیرید.

انجام مصاحبه با کمیته 4 نفره که اعضای آن از طرف معاونت گردشگری معرفی می شود. توصیه می کنیم منابع زیر را برای شرکت در این کمیسیون مطالعه کنید:

الف. کتاب راهنمایی تور و قوانین و مقررات گردشگری نویسنده آقای محمد منظرنژاد

ب.جزوه و مطالب کلاس فنون و مهارت های تور گردانی

ج.جزوه کمک های اولیه و مدیریت بحران

پس از قبولی در آزمون کمیسیون به شما نامه ای داده می شود و شما باید این نامه را در سامانه صدور کارت راهنمایان تور بهمراه سایر مدارک شناسایی که پیشتر به آن ها اشاره شد، بارگزاری کنید و پس از طی مراحل سامانه، کارت شما صادر خواهد شد.

9-مراجعه با معاونت گردشگری به آدرس خیابان آزادی نبش خیابان رودکی و انجام مراحل صدور فیزیکی کارت راهنمای گردشگری