قابل توجه شرکت کنندگان آزمون جامع مرداد 96

به اطلاع شرکت کنندگان آزمون جامع مرداد 96 می رساند زمان اعلام نتایج آزمون جامع بعد از اطلاع سازمان میراث فرهنگی ، از طریق اخبار آموزش سایت آتالند و کانال تلگرام به اطلاع فراگیران عزیز خواهد رسید و نیازی به تماس با موسسه جهت دریافت نتایج نمی باشد.