اطلاعیه شروع کلاس ها

به اطلاع فراگیران عزیز می رساند ترم جدید دوره های آموزشی تور لیدری و مدیر فنی بند ب از 25 مرداد دردانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران واقع در امیر آباد شمالی خیابان شانزدهم شروع خواهد شد.

فراگیران عزیزی که در این کلاس ها ثبت نام کرده اند می توانند با مراجعه به بخش برنامه کلاس ها از برنامه های آموزشی خود مطلع شوند. همچنین شماره کلاس در برد آموزشی دانشکده قرار گرفته و فراگیران می توانند از آن اطلاع یابند.

این فراگیران پس از شرکت در کلاس های خود در آزمون جامع بهمن 1397 شرکت خواهند کرد.

برنامه کلاس ها