قابل توجه فراگیران دوره ها

به اطلاع فراگیران عزیز می رساند کلیه کلاس های 15 و 16 تیر 96 به دلیل برگزاری ازمون مصاحبه دکتری در دانشکده کارآفرینی، برگزار نخواهد شد.

برنامه جبرانی از طریق سایت و بخش برنامه کلاسی سایت اعلام خواهد شد