منابع آزمون جامع اسفند ۱۳۹8

فراگیران عزیز دوره های مدیر فنی بند ب و تور لیدری می توانند جهت مشاهده منابع آزمون به بخش دانلود ها از طریق لینک زیر وارد شوند و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود اسامی منابع را دانلود کنند

دانلود ها


نمونه سوالات ازمون های تور لیدری


منابع آزمون جامع تورلیدری:

۱- معماری ایران و جهان: کتاب: معماری ایران و جهان، مؤلف: دکتر رضا نوری، انتشارات: مهکامه

۲- آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین: الف) کتاب: شناخت فرهنگ و اقوام ایران - فصول: 1 – 3 – 4 - 5 مؤلف: دکتر حمید عامریان ، انتشارات: جهاد دانشگاهی ب) کتاب: رفتار شناسی ایرانیان، مؤلف: کیومرث فلاحی ، انتشارات : مهکامه

۳- آشنایی با میراث فرهنگی و هنرهای سنتی: الف) کتاب: آشنایی با میراث فرهنگی بخش اول، مؤلف: فائق توحیدی، انتشارات: سبحان نور ب) کتاب: آشنایی با صنایع دستی ایران، مؤلف: حسین یاوری، انتشارات: مهکامه

۴- زبان تخصصی انگلیسی: کتاب) زبان انگلیسی تخصصی برای راهنمایان، مؤلف: کوروش اسفندیار ، انتشارات : مهکامه

۵- شناخت اماکن تاریخی ایران: کتاب: تاریخ فرهنگ ایران، مؤلف: دکتر رضا نوری، انتشارات: مهکامه

۶- شناخت صنعت گردشگری: الف) کتاب : شناخت صنعت گردشگری، مؤلف: مرتضی بذرافشان، مهکامه ب) کتاب : شناخت صنعت گردشگری، مؤلف: محمود ضیایی علوم و مژگان تراب احمدی ، انتشارات مهکامه

۷- مبانی اکوتوریسم و طبیعت گردی: الف) کتاب : اکوتوریسم راهی برای گردشگری پایدار، مؤلف: افسانه احسانی ، انتشارات مهکامه ب) کتاب : - اکوسیستم های طبیعی و اکوتوریسم با تاکید بر ایران، مؤلف:مهدی سقایی، انتشارات مهکامه

۸-جغرافیای جهانگردی ایران و نقشه خوانی الف) کتاب : جغرافیای جهانگردی ایران و جغرافیای جهانگردی ایران، مؤلف: اسماعیل قادری انتشارات مهکامه ب) کتاب : نقشه خوانی وGPS، مؤلف: محمد براتی – رسول عسگری، انتشارات مهکامه ج) کتاب: نقشه خوانی، مؤلف: فاروق مظلومی، انتشارات مهکامه


منابع آزمون چامع مدیر فنی بند ب:

نمونه سوالات آزمون های مدیر فنی بند ب

۱- شناخت صنعت گردشگری: مؤلف: مرتضی بذرافشان ، انتشارات : مهکامه

۲- بازاریابی: الف: بازاریابی و فروش خدمات مسافرتی و گردشگری مؤلف: محمد ضیاالدین ، انتشارات : مهکامه ب:- بازاریابی در صنعت گردشگری، فصول:۱-۲-۳-۴-۵ مؤلف: زهره دهدشتی ، محمد فیاضی ، انتشارات : مهکامه

۳- برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها: الف: برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها، مؤلف: علیرضا کلانتری ، انتشارات : مهکامه ب: برنامه ریزی و سرپرستی گشت ها، مؤلف: رنجبریان و زاهدی ، انتشارات : مهکامه

۴- شناسایی مسیرهای گردشگری شناسایی مسیرهای گردشگری ، مؤلفان: آرش نورآقایی رحیم عنبر سارا سادات مکیان ، انتشارات : مهکامه

۵ - آشنایی با قوانین و مقررات گردشگری در دفاتر خدمات مسافرتی مؤلف: محمود مهریزی ، انتشارات : مهکامه ۶- انگلیسی تخصصی و مکاتبات دفاتر خدمات مسافرتی مؤلف: جلال نصیریان، جزوه آوای جلب سیاحان