نحوه اعلام شماره حساب

فراگیرانی عزیزی که برای شرکت در آزمون جامع مبلغ 200000 ریال پرداخت کرده اند جهت استرداد مبلغ واریزی لطفا به یکی از دو روش زیر اقدام نمایید:


از طریق ارسال پیام به بخش آموزش از بخش کاربری پروفایل کاربران

از طریق ارسال پیام به شماره تلگرام 09197667725


لطفا نام و نام خانوادگی، شماره حساب و نوع دوره خود را در پیام ارسالی ذکر کنید