زمان و محل آزمون جامع بهمن 95

قابل توجه فراگیرانی که در آزمون جامع بهمن 95 ثبت نام کرده اند:

زمان برگزاری: جمعه 29 بهمن 1395
مدیران فنی ساعت 9 الی 10:30
تور لیدری: 11 الی 13:30

مکان برگزاری شهر تهران: پل کالج, دبیرستان البرز

در ضمن هنوز کارت ورود به جلسه فراگیران صادر نشده است و به محض صدور نحوه دریافت کارت طریق کانال آموزش توریسم آتالند و بخش اخبار آموزش به اطلاع فراگیران خواهد رسید.