لیست اصلاحیه شماره 1 آزمون جامع

به اطلاع ثبت نام کنندگان آزمون جامع بهمن 95 می رساند لیست اصلاحیه شماره 1 ثبت نام های موفق کامل و نیز لیست پرداخت های موفق با نقص مدارک لازم برای شرکت در آزمون جامع در دو فایل در بخش دانلودها قرار گرفت.

دسترسی به لیست اصلاحیه

همچنین فراگیرانی که دارای نقص مدارک می باشند، موظفند تا پایان روز جمعه 17 دی 95 نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند در غیر این صورت مسئولیت عدم تکمیل مدارک ثبت نام به عهده خود فراگیر می باشد

ف راگیرانی که ثبت نام خود را انجام داده اند اما نام آن ها در لیست وجود ندارد، با موسسه تماس بگیرند تا پیگیری های لازم انجام گیرد.