اعلام زمان و نحوه برگزاری آزمون مصاحبه زبان فارسی

قابل توجه فراگیران عزیز متقاضی شرکت در آزمون مصاحبه زبان فارسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی


با توجه به اعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزاری آزمون مصاحبه زبان فارسی دوره راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی فرهنگی برای استان تهران، از طریق موسسه آتالند خواهد بود. لذا خواهشمند است دستورالعمل شرکت در آزمون را با دقت مطالعه نمایید.

شرکت در آزمون مصاحبه زبان فارسی به صورت زیر خواهد بود:

1- این آزمون مختص فراگیران تور لیدری ورودی تا پیش از بهمن 1395 می باشد. فراگیران ورودی بهمن 1395 و پس از آن دیگری نیازی به شرکت در آزمون مصاحبه زبان فارسی ندارند.

2- ثبت نام متقاضیان آزمون زبان فارسی از طریق بخش امتحانات سایت موسسه آتالند طی مهلت ثبت نام از شنبه 1396/08/06لغایت پنج شنبه 1396/08/11(هزینه ثبت نام 300000 ریال ) .


لینک ثبت نام آزمون مصاحبه زبان فارسی


3- شرکت در جلسه معارفه مصاحبه زبان فارسی در تاریخ 1396/08/12ساعت 16 در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و انتخاب موضوع .

4- آشنایی با دستورالعمل نگارش و آماده سازی پروژه زبان فارسی در جلسه روز جمعه 1396/08/12.

5- نگارش پروژه مصاحبه زبان فارسی انتخاب شده بر اساس فایل نمونه ارائه شده از طرف موسسه حداکثر تا تاریخ 15 آذر 1396 و ارسال فایل برای موسسه .

6- فایل نهایی می بایستی حداقل 50 صفحه A4 مطابق فایل نمونه و دستورالعمل مقرر باشد.

7- فایل ارائه شده نباید صرفاً ترجمه و یا کپی از منابع محدود کتب، مقالات یا سایت های اینترنتی نامعتبر و ... باشد.

8- تحویل فایل نهایی پروژه در مهلت تعیین شده در سه نسخه CD حاوی فایل word و PDF .

9- ارسال نمره از آتالند به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و اعلام نتایج صرفاً از طریق موسسه محل گذراندن دوره به فراگیر.

بدیهی است مهلت اعلام شده جهت انجام پروژه ها با توجه به محدودیت زمانی قابل تمدید نخواهد بود و اعلام نمره به سازمان میراث فرهنگی مشروط به انجام تمامی مراحل فوق می باشد. همچنین در صورت پرداخت وجه و عدم شرکت در آزمون مبلغ قابل استرداد یا انتقال به دوره بعد نخواهد بود و فراگیر برای شرکت در آزمون مصاحبه زبان فارسی می بایستی تا زمان اعلام سری بعدی مصاحبه زبان فارسی منتظر بماند.