اعلام نتایج مصاحبه غیرانگلیسی شهریور 95

فراگیران عزیز می توانند جهت مشاهده نتایج به بخش دانلودهای سایت آتالند مراجعه نمایند.

https://goo.gl/xid5a6

آن دسته از فراگیرانی که نامشان در لیست وجود ندارد، اطلاعات زیر را به آدرس training@ataland.com
ارسال نمایند تا پیگیری های لازم صورت گیرد.