سومین دوره کارمند فروش تور موسسه آتالند

آشنایی با اصول بستن تورهای داخلی و خارجی ، قوانین و مقررات فروش آنها و نحوه ارائه بسته های مسافرتی از مواردی است که در این دوره کوتاه مدت به فراگیران آموزش داده می شود.

آخرین مهلت ثبت نام : 29 مهر 1395

شروع دوره : 30 مهر 1395

کسب مهارت های مختلف در صنعت گردشگری، فرصت های شغلی بیشتری را در اختیار افراد قرار می دهد. آموزش، سرمایه گذاری برای آینده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با این دوره کلیک کنید:

دوره آموزش کارمند فروش تور