اولین دوره کارمند اخذ ویزا برگزار شد.

دوره آموزشی کارمند اخذ ویزا

به اطلاع علاقه مندان به دوره های آموزش گردشگری می رساند اولین دوره آموزشی کارمند اخذ ویزا در روزهای پنجشنبه 26 و جمعه 27 فروردین 1395 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با موفقیت برگزار شد.

تعداد شرکت کنندگان در دوره 40 نفر از مدیران شرکت ها، کارکنان و کارمندان نهاد های گردشگری، دانشجویان و علاقه مندان صنعت گردشگری بودند . اساتید دوره و محتوای ارایه شده نیز به صورت زیر بود:

*آشنایی با رویه و مقررات گردشگری، قراردادها، تکالیف و مسئولیت مدیران توسط استاد مهدی عنبر، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران

*آشنایی با آیین نامه نظارت، تکالیف مدیران و مسئولیت آنها توسط استاد محسن علی اصغری، دبیر کمیته هواپیمایی کشور

*آشنایی با مقررات ارزی، گمرکی و بهداشتی ( TIM ) توسط استاد محمد حسین مصحفی، کارشناس سازمان هواپیمایی

*آشنایی با گذرنامه، رویه ومقررات گردشگری توسط استاد مجید امانی، عضو موسسه مطالعات جهانگردی

به شرکت کنندگان در دوره گواهی گذراندن دوره از طرف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعطا خواهد شد .