دوره های آموزشی توریسم

 دوره های تأسیسات گردشگری
 • کارشناس ارزیاب تأسیسات گردشگری

  مدت:
  یک ماه
  مهلت ثبت نام:
  1402/02/23
  تاریخ برگزاری:
  1402/02/23
  12,000,000 ریال
  15,000,000 ریال

  جهت دریافت کد ارزیاب گردشگری و یا فعالیت در شرکت های ارزیاب تأسیسات گردشگری ، گذراندن این دوره ضروری است.

 • مدیر فنی عامل تطبیق تاسیسات گردشگری

  مدت:
  یک ماه
  مهلت ثبت نام:
  1402/02/23
  تاریخ برگزاری:
  1402/02/23
  12,000,000 ریال
  15,000,000 ریال

  دوره مدیر فنی عامل تطبیق جهت ایجاد شرکت ارزیابی تاسیسات گردشگری که به عامل تطبیق معرف هستند کاربرد دارد.

 •  
 • 1
 •