تورهای فرانکفورت

 تورهای فرانکفورت
  •  
  • 1
  •  

درباره تور فرانکفورت

فرانکفورتشهر ترین هاست: خیلی از بزرگترینها، بلندترینها و اصلیترینها در این شهر جمعاند.

از آنجا که فرانکفورت فرودگاه بزرگی دارد، توریستهای یک روزه زیاد به آنجا سفر میکنند: توریستهایی که میخواهند در یک روز یا یک نصفه روز بین دو پرواز، شهر را تماشا کنند. این دیدارها معمولاً به بازدید از مرکز شهر میانجامد.
مرکز شهر فرانکفورت مثل اکثر شهرهای اروپایی، خیابانهای سنگفرش شده و بیماشین است و مغازههای رنگارنگ. مرکز شهر قدیمی فرانکفورت رومربرگ نام دارد؛ در حاشیهی رود ماین و دور ساختمان قدیمی شهرداری (رومر). ساختمان رومر با وجود این که هم قدیمی است و هم مورد علاقهی توریستها، هنوز دفتر کار شهردار فرانکفورت است.

اغلب گردشگران فرانکفورت، گشت و گذار در شهر را از ایستگاه هاپت واخه شروع میکنند. هاپت واخه در اصل ساختمانی قدیمی به سبک باروک است که زمانی ایستگاه پلیس بوده. از آن ایستگاه که راه بیفتید به سمت ایستگاه کونشتابلر واخه (البته از روی زمین)، از خیابان تسایل میگذرید که مرکز خرید اصلی شهر است. این خیابانهای مرکزی، روح قدیمی شهرند و در مقابل برجها، ساختمانهای بانکها و آسمانخراشهای فرانکفورت، یک دنیای دیگر به حساب میآیند.

فرانکفورت شهر برجها و بلندیهاست. برج اصلی شهر (Main Tower) با چشماندازی به ارتفاع ٢٠٠ متر، بلندترین نقطهی عمومی شهر است؛ آسمانخراش Commerce Bankبا ٢٥٦ متر ارتفاع، بلندترین ساختمان اداری اروپاست و برج مسه (Messeturm) نیز ٢٥٦ متر بلندی دارد و بسیار دیدنیست؛ کشیده و باریک است و محلیها به آن برج مداد میگویند. بیشترِ این ساختمانهای بلند در منطقهای قرار دارند که مرکز بانکهای آلمان است. بازار بورس آلمان و بانک مرکزی اروپا نیز در آن منطقه قرار دارند.

ساختمان اپرای قدیمی، با مجسمههای موتسارت و گوته در بالای آن، یکی از آدرسهایی است که باید به خاطر بسپارید. اطراف این ساختمان پر از رستوران و کافه است و خیابانهایش در هر ساعت شبانهروز, زندهاند و مملو از توریست. خیابان فرسگاسه و زاخسنهاوسن از خیابانهای مرکزی شهرند که خواب ندارند و رستورانها و کافههایشان با سر و صدای بیست و چهار ساعته، منطقه را تسخیر کردهاند.

دیدنیهای فرانکفورت
- برج اصلی یا Main Tower
- رومربرگ (مرکز شهر قدیم) و رومر (ساختمان شهرداری)
- هاپت واخه
- خیابان تسایل
- منطقهی زاخسنهاوسن
- کلیسای جامع فرانکفورت
- کلیسای سنت بارتولومئوس
- خانهی گوته
- ساختمان اپرای قدیمی
- موزهی ارتباطات
- موزهی تاریخ
- موزهی هنرهای معاصر
- موزهی یهود
- موزهی فیلم
- باغ نخلها

توصیه میکنیم اینها را هم به خاطر بسپارید:
- اگر فرصت کنید، دیدن شهرهای اطراف را به شما توصیه میکنیم: دارمشتات، ویزبادن و حتی هایدلبرگ (کمی دورتر است ولی فوقالعاده زیباست).
- کارت فرانکفورت، کارتهای یکروزه، دو روزه و بیشتر است که برای رفت و آمد در شهر و دیدن موزهها بسیار اقتصادیتر از خرید بلیتهای تکی است.
- توصیه میکنیم مواظب منطقهی ترمینال اصلی شهر (هاپتبانهوف Hauptbahnhof) باشید. این منطقه محل تجمع فروشندگان مواد مخدر و جیببرهاست. با این که پلیس آلمان پوشش خوبی روی منطقه دارد، ولی باید کمی مواظب بود. مناطق دیگری که توصیه نمیکنیم، خیابانهای البه اشتراسه (Elbestrasse) و تانوس اشتراسه (Taunusstrasse) هستند.
- بازار کریسمس رومربرگ در ماه آذر و دی بسیار دیدنی است. نوشیدنیهای گرم مختلف دکههای بازار را امتحان کنید، هم مزهی بسیار خوبی دارند هم گشت و گذار در سرما را آسانتر میکنند.

معروفترین رستورانهای فرانکفورت:

Lohninger 22nd Lounge Bar & Restaurant Kamehamea Suites Emma Metzler Erno’s Bistro Frankfurter Botschaft Gerbermhle . Micro & Silk Druckwasserwerk Haus Wertheym
/ جهان / آلمان / فرانکفورت / تورهای فرانکفورت