تور نمایشگاه بین المللی تاسیسات(آب گرم، آب، لوله کشی، تهویه مطبوع، تهویه و تجهیزات استخر)

مقصد تور:
تفلیس
مدت تور:
7شب و 8 روز
هواپیمایی :
تاریخ تور:
28,000,000 ریال
تور نمایشگاه بین المللی تاسیسات(آب گرم، آب، لوله کشی، تهویه مطبوع، تهویه و تجهیزات استخر)

نرخ تور نمایشگاه بین المللی تاسیسات(آب گرم، آب، لوله کشی، تهویه مطبوع، تهویه و تجهیزات استخر)

  نرخ کل تور نمایشگاه بین المللی تاسیسات(آب گرم، آب، لوله کشی، تهویه مطبوع، تهویه و تجهیزات استخر) به ازای هر نفر
هتل محل اقامت تور نمایشگاه بین المللی تاسیسات(آب گرم، آب، لوله کشی، تهویه مطبوع، تهویه و تجهیزات استخر)

سایر تورهای تفلیس

/ جهان / گرجستان / تفلیس / تور تفلیس / نمایشگاه بین المللی تاسیسات(آب گرم، آب، لوله کشی، تهویه مطبوع، تهویه و تجهیزات استخر)