تور نمایشگاه بین المللی پردازش چوب ماشین آلات، ابزار برش، ابزار دستی

مقصد تور:
استانبول
مدت تور:
4شب و 5 روز
هواپیمایی :
تاریخ تور:
30,000,000 ریال
تور نمایشگاه بین المللی پردازش چوب ماشین آلات، ابزار برش، ابزار دستی

نرخ تور نمایشگاه بین المللی پردازش چوب ماشین آلات، ابزار برش، ابزار دستی

  نرخ کل تور نمایشگاه بین المللی پردازش چوب ماشین آلات، ابزار برش، ابزار دستی به ازای هر نفر
هتل محل اقامت تور نمایشگاه بین المللی پردازش چوب ماشین آلات، ابزار برش، ابزار دستی

سایر تورهای استانبول

/ جهان / ترکیه / استانبول / تور استانبول / نمایشگاه بین المللی پردازش چوب ماشین آلات، ابزار برش، ابزار دستی