هتل آپارتمان پاسارگاد مشهد

مشهد،امام رضا 5،بین چهنو 4

توضیحات هتل آپارتمان پاسارگاد مشهد :

امکانات هتل آپارتمان پاسارگاد مشهد

/ ایران / خراسان رضوی / مشهد / هتل های مشهد / هتل آپارتمان پاسارگاد مشهد