سرای سوشید برزک کاشان

کاشان ، برزک ،محله مصلی ، جنب تپه تاریخی قلعه شهر برزک.
تعداد اتاقها و افراد
1,300,000 ریال

توضیحات سرای سوشید برزک کاشان :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • دو نفره سنتی ( حمام داخل اتاق/سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  1,300,000
  1 [شب]
  1,300,000
1,300,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • سه نفره سنتی ( حمام داخل اتاق/سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  1,400,000
  1 [شب]
  1,400,000
1,400,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق پنج نفره ( حمام داخل اتاق/سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  1,500,000
  1 [شب]
  1,500,000
1,500,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • چهار نفره سنتی ( )
  1
  1,600,000
  1 [شب]
  1,600,000
1,600,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق هشت نفره ( حمام داخل اتاق/سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  1,800,000
  1 [شب]
  1,800,000
1,800,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات سرای سوشید برزک کاشان

 • پارکينگ
 • سرويس ايراني
 • سرويس فرنگي
/ ایران / اصفهان / کاشان / هتل های کاشان / سرای سوشید برزک کاشان