اکو کمپ متین آباد نطنز

کیلومتر ۵۵ جاده کاشان-اصفهان، شهر بادرود،روستای خالد آباد،ده آباد، روستای متین آباد، اکو کمپ کویری متین آباد

توضیحات اکو کمپ متین آباد نطنز :

امکانات اکو کمپ متین آباد نطنز

/ ایران / اصفهان / نطنز / هتل های نطنز / اکو کمپ متین آباد نطنز