اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد قمصر

قمصر،بلوارساحلی،خیابان چمران،کوچه یادگاریها
تعداد اتاقها و افراد
1,210,000 ریال

توضیحات اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد قمصر :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • بهارنارنج (صبحانه سرویس و حمام خارج از اتاق)
  1
  1,210,000
  1 [شب]
  1,210,000
1,210,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق پونه (صبحانه سرویس و حمام داخل اتاق)
  1
  1,650,000
  1 [شب]
  1,650,000
1,650,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق نسترن (صبحانه سرویس و حمام خارج از اتاق)
  1
  1,650,000
  1 [شب]
  1,650,000
1,650,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق رازیانه (صبحانه سرویس و حمام داخل اتاق)
  1
  2,310,000
  1 [شب]
  2,310,000
2,310,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق بابونه (صبحانه سرویس و حمام داخل اتاق)
  1
  2,750,000
  1 [شب]
  2,750,000
2,750,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد قمصر

 • اينترنت
 • اينترنت رايگان
 • تلويزيون
 • رستوران
 • سرويس ايراني
 • سرويس فرنگي
 • یخچال

هتل های نزدیک اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد قمصر

/ ایران / اصفهان / کاشان / هتل های کاشان / اقامتگاه بومگردی کوشک آقا محمد قمصر