اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

شیراز،حد فاصل دروازه کازرون و چهارراه گمرک، خیابان مشیر شرقی، کوچه 18، پلاک 38
تعداد اتاقها و افراد
1,600,000 ریال

توضیحات اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز :

اتاق های پیشنهادی اول
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق بیژن سمندر (صبحانه (دو تخت جدا ) تویین ( طبقه اول ) (همکف) رو به باغ سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  1,600,000
  1 [شب]
  1,600,000
1,600,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق سعدی (صبحانه دو تخت جدا (تویین) طبقه ورودی رو به باغ سرویس بهداشتی در از اتاق )
  1
  1,600,000
  1 [شب]
  1,600,000
1,600,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی سوم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق حسین پناهی (صبحانه یک دبل محوطه سبز باغ – جدا از عمارت سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  1,600,000
  1 [شب]
  1,600,000
1,600,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی چهارم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق احمدشاملو (صبحانه (سه تخت جدا ) (سه تخته ) طبقه دوم رو به باغ سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  2,100,000
  1 [شب]
  2,100,000
2,100,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی پنجم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق فروغ فرخزاد (صبحانه (یک دبل + یک سینگل ) (سه تخته) طبقه دوم رو به باغ و فواره سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  2,100,000
  1 [شب]
  2,100,000
2,100,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی ششم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق مهدی اخوان ثالث (صبحانه (یک دبل و یک سینگل ) سه تخته ( طبقه اول ) همکف ( رو به باغ سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  2,100,000
  1 [شب]
  2,100,000
2,100,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی هفتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق حافظ (صبحانه سه تخت جدا(سه تخته ) طبقه ورودی رو به باغ سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  2,100,000
  1 [شب]
  2,100,000
2,100,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی هشتم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق نیما یوشیج (صبحانه یک دبل و یک سینگل ( سه تخته ) محوطه سبز باغ – جدا از عمارت سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  2,100,000
  1 [شب]
  2,100,000
2,100,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی نهم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق سهراب سپهری (صبحانه چهارتخته طبقه دوم رو به باغ سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  2,600,000
  1 [شب]
  2,600,000
2,600,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی دهم
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق صدرالدین محلاتی (صبحانه چهار تخت جدا (چهارتخته) طبقه ورودی رو به باغ سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  2,600,000
  1 [شب]
  2,600,000
2,600,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی 11
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق فریدون مشیری (صبحانه پنج تخته طبقه اول ( همکف )رو به باغ سرویس بهداشتی بیرون از اتاق)
  1
  3,000,000
  1 [شب]
  3,000,000
3,000,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:
اتاق های پیشنهادی 12
نوع اتاق
تعداد اتاق
نرخ برد هتل
تعداد شب
تخفیف آتالند
قابل پرداخت
 • اتاق شهریار (صبحانه (یک تخت دبل و یک سینگل ) (سه تخته )رو به باغ دارای تراس سرویس بهداشتی در اتاق)
  1
  4,000,000
  1 [شب]
  4,000,000
4,000,000 ریال
جمع مبلغ پرداختی:

امکانات اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز

 • اينترنت در لابي
 • پارکينگ
 • تاکسي سرويس
 • رستوران
 • سرويس ايراني در راهروها
 • سرويس فرنگي
 • سفره خانه سنتي
 • فضاي سبز
/ ایران / فارس / شیراز / هتل های شیراز / اقامتگاه بومگردی خانه باغ ایرانی شیراز