سفارت کلمبیا

تلفن سفارت:
22558956-57 
Email سفارت:
 
سایت سفارت:
 
آدرس سفارت:
خيابان دروس، خيابان هدايت، خيابان فريار، پلاک 5 
توضیحات:

ساعات کاری سفارت کلمبیا در ایران

ساعت کاری سفارت روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 9 صبح الی 14 می باشد.

انواع ویزای کلمبیا

- ویزای بازرگانی: در صورت ابتياع دعوتنامه شركت كلمبيايي كه در آن اظهار شود كه متقاضي براي انجام چه نوع معامله اي عازم كلمبيا است، مي توان با سفارت تماس گرفت معرفي نامه از شركت ايراني كه در آن اظهار شود كه متقاضي جهت انجام چه فعاليتي عازم كلمبيا است.

ویزای توریستی: گذرنامه با اعتبار حداقل 6 ماه، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه از شخص كلمبيايي يا ايراني مقيم در كلمبيا.

ویزای کاری: در صورت ابتياع قرارداد كاري با كارفرماي كلمبيايي متقاضي مي تواند با سفارت تماس بگيرد.