سفارت بوسنی و هرزگوین

تلفن سفارت:
88737774 
Email سفارت:
iranemb.sjj@mfa.gov.ir 
سایت سفارت:
sarajevo.mfa.ir 
آدرس سفارت:
تهران، خيابان دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، شماره 17 
توضیحات:

اطلاعات ویزابوسني و هرزگوين:

سفر به اين جمهوري احتياجي به اخذ رواديد قبلي ندارد و مسافران ميتوانند از طريق جمهوري كرواسي به بوسني عزيمت كنند.

آدرس وشماره تماس سفارت بوسنی و هرزگوبین در ایران

تهران، خيابان دكتر بهشتي، خيابان پاكستان، كوچه دوم، شماره 17

تلفن: 88737774 – 88739030